Anasayfa / Bilişim / Yeni internet Yasası “En Anlaşılır Haliyle”

Yeni internet Yasası “En Anlaşılır Haliyle”

internet sansür

Reklamlar

Yeni internet yasası hakkında insanlar tam olarak detayları bilmiyor. Yasaya maddeler halinde baktığınız zaman kullanıcıları etkilemeyecek gibi masum görünebilir fakat durum o kadar masum değil.  İnternet yasasını zamanla yapılacak sansürlerin şimdiden altyapısını oluşturuyor. Özgür bir internet slagonı bitmiştir:

İnternet Yasası Yenilikler

Tib başkanına doğrudan içerik çıkarma emri verme yetkisi veriliyor. (: son güncellemede bakanın yetkisi kaldırılıyor. sanki tib başkanı bakan talimatına itiraz edebilirmiş gibi)

Reklamlar

Tib yer sağlayıcılardan (Ozengen.com vs.) istediği bilgiyi talep edebiliyor ve yer sağlayıcı bu bilgiyi vermek zorunda bırakılıyor.

Tib çalışanları hakkında soruşturma açmak tib başkanının iznine tabi kılınıyor.

Yer sağlayıcılar için kullanıcı ip adreslerini saklama süresi en az 6 aydan en az 1 yıla çıkarılıyor.

Erişim sağlayıcıları birliği diye bir kurum oluşturuluyor. içeriğe erişimi engelleme gibi işlerle parasını yine bizzat erişim sağlayıcıların ödediği bu kurul ilgileniyor. aslen tib’in yetkileri dışında kalan içerik çıkarma işlemlerinin ve altyapısının tamamı da bu birlik üzerine yıkılıyor.

Ip ve dns engellemesine ek olarak url engellemesi getiriliyor. Yani artık dns değiştirerek yasak sitelere girme dönemü kapandı.

Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle yapılan içerik çıkarmaları başvuruları birliğe ya da doğrudan mahkemeye yapılabiliyor. iki halde de mahkemeye ulaşan bu başvurular duruşma yapmaksızın karara bağlanıyor ve birliğe uygulatılıyor. yani eskiden savcılık ihtiyati tedbirine ya da standart bir mahkeme sürecinin kararına bağlı olan içerik çıkarma kararları çok daha rahat bir şekilde, duruşmasız bir şekilde yaklaşık 24 saat içinde uygulamaya konuyor.

Yer sağlayıcılar için şikayetlere 24 saat içinde yanıt verme zorunluluğu getiriliyor. Kısaca twitter, facebook ve google‘ı bitirme planı

Erişim ve yer sağlayıcıların içeriği vaktinde kaldırmama ve şikayetlere vakitli yanıt vermeme halinde gelen ceza hapis cezasından idari para cezasına çevrilmiş. ip bilgisi vermeme gibi durumlarda halen hapis cezası yerinde duruyor.

Bakanlığa siber suçlarla savaşma yetkisi veriliyor. bundan önce devlet siber suçlarla mücadele edemiyor muydu? yargı ve kolluk yoluyla ediyordu. şimdi bu eklentiyle nsa’in patriot act’e dayanarak yaptığı hukuksuz dinlemeler gibi bakanlığın da “ama siber suçlarla savaşmamız gerekiyor mecburuz” diye yediği hukuk dışı her haltın içinden çıkabileceği bir dayanak bulunuyor.

Yeni internet Yasası Detay

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak

Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer
işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak.

Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak.

-İnternet kafeler de tedbir almakla yükümlü olacak-

Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk lirasından 15 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkili olacak.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek.

Hakim, erişimin engellenmesine karar verebilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandıracak.

Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Hakim, bu madde kapsamında yapılan başvuruyu, en geç 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karara bağlayacak.

Karar, en geç 4 saat içinde yerine getirilecek

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği, içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

Sulh ceza mahkemesinin kararını süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, TİB’e başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesini tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. TİB, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirecek. Birlik, tedbir talebini en geç 4 saat içinde yerine getirecek. Talep daha sonra sulh ceza hakiminin kararına sunulacak. Hakim vereceği kararı en geç 48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden kalkacak.

TİB başkanı doğrudan erişimin engellenmesine karar verebilecek

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek.

Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendi muvafakati ile geçici olarak TİB emrinde görevlendirilebilecek.

TİB personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan ya da görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, Telekominikasyon İletişim başkanı için ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine bağlı olacak.

Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda TİB sözleşömeli personel çalıştırabilecek.

Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak

Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak.

İnternet üzerinden faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.

Özel öğretim kurumlarında, harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım ve barınma kararı verilen çocuklara öncelik tanınacak.

Yeni internet yasasını değil ama getireceklerini şimdiden tahmin etmek zor değil. İnternetin geleceğini Türkiye için hiç iyi görmüyorum..

Serkan Çataltaş

Reklamlar

Hakkında Serkan Çataltaş

1987 Yılında Malatya'da doğdu. Netaş'ta çalışmalarına devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*