Anasayfa / Yazılım / Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir

Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir

Windows 7, 8 ya da 8.1 sürümlerinden Windows 10‘a geçiş yaptığımız zaman ürün anahtarımızı öğrenmek için aşağıdaki işlemleri yapabiliriz. Ücretsiz Windows 10 geçişini yaptıktan sonra ömür boyu kullanabileceğiniz lisans bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

Reklamlar

İşlemi yapmak için VBScript kodu kullanacağız.

Not defteri açarak aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz. Kodları yapıştırdıktan sonra “Farklı kaydet” seçeneğine tıklayarak WindowsLisans.vbs olarak kaydediyoruz. Daha sonra kaydettiğimiz dosyaya çift tıklayıp çalıştırıyoruz ve lisans bilgilerimiz ekrana geliyor.

Reklamlar

Serkan Çataltaş – www.ozengen.com

Option Explicit

Dim objshell,path,DigitalID, Result

Set objshell = CreateObject(“WScript.Shell”)

‘Set registry key path

Path = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”

‘Registry key value

DigitalID = objshell.RegRead(Path & “DigitalProductId”)

Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData

‘Get ProductName, ProductID, ProductKey

ProductName = “Product Name: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductName”)

ProductID = “Product ID: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductID”)

ProductKey = “Installed Key: ” & ConvertToKey(DigitalID)

ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey

‘Show messbox if save to a file

If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then

   Save ProductData

End If

‘Convert binary to chars

Function ConvertToKey(Key)

    Const KeyOffset = 52

    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert

    ‘Check if OS is Windows 8

    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1

    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)

    i = 24

    Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”

    Do

        Current= 0

        j = 14

        Do

           Current = Current* 256

           Current = Key(j + KeyOffset) + Current

           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)

           Current=Current Mod 24

            j = j -1

        Loop While j >= 0

        i = i -1

        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput

        Last = Current

    Loop While i >= 0

    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)

    insert = “N”

    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)

    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput

    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5)

End Function

‘Save data to a file

Function Save(Data)

    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName

    Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”)

    ‘Get current user name

    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”)

    ‘Create a text file on desktop

    fName = “C:\Users\” & UserName & “\Desktop\WindowsKeyInfo.txt”

    Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

    Set txt = fso.CreateTextFile(fName)

    txt.Writeline Data

    txt.Close

End Function

İşlemler sırasında bir sorun yaşarsanız yardımcı olabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar.

Reklamlar

Bir yorum

  1. Merhaba, kodunuzu derlenirken 5 satır da geçersiz karakter diyip derleme hatası veriyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*