Anasayfa / Whatsapp / Whatsapp için dini sözler

Whatsapp için dini sözler

Whatsapp mesajlarında kullanabileceğiniz dini sözleri bir araya getirdik. Whatsapp dini sözler 2020. Sizlerde beğendiğiniz dini sözleri yorum olarak gönderin ve yazıya eklenmesini sağlayın.

Reklamlar

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.

Reklamlar

Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır.

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır.

Zor bir sınavdan geçerken Allah’ın nerede olduğunu düşünmeye başlamışsanız, hatırlayın ki öğretmenler sınav esnasında hep sessiz kalır.

Seni namaza götürmeyen İman, Cennete nasıl götürsün?

Takva! Dikenlerden korunma hassasiyetiyle dikenli bir yolda yürümektir.

Ne güzel dua; “Allah’ım bana Sen’i unutturmayacak mutluluk ver.

İbаdet bir kuş olsаydı, şüphesiz onun kаnаtlаrı nаmаz ve oruç olurdu.

İstiyorsan Hakk’a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.

Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resulallah…

Allah karşınıza Allah korkusu olan insanlar çıkarsın gerisi teferruat.

Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlar: kin, hırs ve hasettir.

Kur’an ile insan, ikiz kardeştir.

Çaresizlik Allah’tan gelen en güzel işarettir, duanın vaktinin geldiğini gösterir…

Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.

Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.

Zengin, çok maIa sahip oIana denmez, zengin kalbi oIana denir.

Allah, ilmi dileyene, malı dilediğine verir.

Sizin en kötünüz,insanları çekiştirerek dostlar arasında ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir.

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.

Tam ‘kimsem yok’ derken ezan okunur, utanırsın!

Susmadım, yapılanları Allah’a havale ettim. Eğilmedim, sevdiklerim için bir çok şeyi sineye çektim. Yılmadım, başım dik sadece olanları seyrettim. Vazgeçmedim, inancıma güvenip sabrettim. Ve düşmedi dudağımdan o iki kelime; Allah büyüktür.

Mevlam bizi ah alanlardan değil, dua alanlardan eylesin. Amin.

Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!

Cennete ilk çağırılacak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah’a şükür eden hamdçılardır.

Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir.

Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder

Neye layık iseniz ona nail olursunuz

Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

Her kim Ramazan’ı tutar, sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

Akılca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır.

Güler yüzlülük kini giderir.

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

AIIah bir kuIu sevdi mi ona dünya işIerini kapar, ahiret işIerini açar.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Üç kisi bir yerde otururlarken ikisi fisildasarak konusmasinlar. Çünkü bu davranis üçüncüyü üzer.

Kim bir zengine zenginIiğinden doIayı aşırı saygıda buIunursa dininin üçtebiri gider.

Kıyâmet günü insanIarın en çok azap görenIeri, AIIah ‘ın yarattıkIarını takIit edenlerdir.

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.

Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah’u Teala da o gence yaşlandığında hürmet edecek kimseleri bahşeder.

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

Bela insanın diline bağlıdır Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Kim zerre miktari kadar bir iyilik yaparsa karsiligini görür; kim de zerre miktari kadar bir kötülük yaparsa karsiligini görür.

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

Allahtan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır.

El açıp ettiğin dualar kabul görmezse üzülme, isyan etme! Rabbin hayırlısını verendir. Sabret sükunet!

Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

Her nefis ölümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe müptela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz.

Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâyı incitmek demektir.

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.

Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Bir Müslüman’ın ağzından çıkan bir sözü hayra yorma ihtimali bulunduğu sürece kötüye yorumlama.

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Bir millet Allah yolunda cihadı terk ettiği zaman zillete düşer. Bir toplulukta aşırı kavmiyetçilik olduğunda da onlara bela gelir.

Küfrün gırtlağa dayandığı zamanda Allah-ü Teâlâ kullarından şu üç şeyi ister: Zikre, ilim öğrenmeye ve mürşidin verdiği ödevlere devam etmek.

Kendini övmek şeytan işidir. Tevazu sahibi olan kimse yiğittir.

Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helal lokma yemeye bağlıdır.

Acı suda tatlı suda berraktır. Sakın görünüşe aldanma…Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan hal ehli olandır.

Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri her şeyi kıymetli yaratmıştır ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir.

Vallahi Kurandan daha üstün bir zenginlik olmadığı gibi, Ondan mahrum olmaktan da daha fakirlik yoktur..

Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtela bedbaht nefsim! uyan, aklını başına al.

Akıllı kimse, kendisi ile rabbi arasında gizli ve güzel amel biriktirendir. Vallahi, açığa vurulan bütün iyiliklerin ahirette karşılığı çok az olacaktır.

Eğer birgün dünyaya ait derdin olursa, rabbine dönüp rabbim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük rabbim var de.

Fazîlet, en iyi maldır. CömertIik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söyIemelidir.

Namaz, her temiz kişinin Allah’a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla ıyi geçinmesidir.

Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güIer yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir.

Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

Ya İslam’da yükselirsin ya inkarda çürürsün.

İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.

Bir gün nefsime dedim: “Gel seninle Rabbime gidelim.” Gelmedi. Ben de tek başıma yürüdüm, gittim.

Reklamlar

Hakkında Serkan Çataltaş

1987 Yılında Malatya'da doğdu. Netaş'ta çalışmalarına devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*